skip to Main Content

Tandformer – Handsågar

På marknaden finns idag huvudsakligen 4 olika tandformer.

Raktandade

En mycket vanlig typ av tandning är raktandningen som finns på sågar som i huvudsak skall användas för kapning dvs sågning tvärsöver fiberriktningen. Den typen av sågning utgör 90% av allt sågarbete. Raktandade sågar kapar bra men klyver sämre. En raktandad såg sågar på både stöt och drag.

Universaltandade

Namnet universal anger viss mångsidighet. En såg med denna tandning har tänder som är slipade ”snett över”. En universaltandad såg kapar bra och klyver bra. Den sågar dock bara på stöt. Universaltandade sågar används lämpligast vid medel- och finsågning. Sticksågar, ryggsågar och fanérsågar är t ex universaltandade.

Grupptandade

Grupptandningen används oftast på sågar med vilket man skall kapa rått virke, t ex inom skogsbruket eller för grovkapning av så kallat formvirke. Tänderna är uppdelad i grupper med ett extra avstånd mellan tänderna och grupperna, vilket gör att det fuktiga sågspånet transporteras ut lättare. Grupptandningen har även en vibrationsreducerande effekt.

3-fastandade

På senare år har det tillkommit en ny typ av tandning, den så kallade ”japantandningen” eller 3-fastandningen, den kommer ursprungligen från Japan och därav namnet. Fördelen med denna typ av tandning är att den avverkar mycket snabbt och lämnar en mycket fin snittyta, nästan som om ytan skulle vara hyvlad.

Back To Top