skip to Main Content

Tandformer – Bågsågblad

När det gäller olika tandformer för bågsågblad brukar man nämna 4 olika sorter, raktandade och hyveltandade i två storlekar. Raktandade blad rekommenderas för torrt virke, medan hyveltanding är att föredra vid sågning i rått, färsk trä.

Längder – Tandstorlekar

Såglängd och antal tänder på sågen bör vara anpassad till tandstorleken och principen är, ju gröver tänder ju längre såg, ju finare tänder ju kortare såg. Antalet tänder angives per tum och varierar för handsågar mellan 3,5 och 13 tänder per tum. Om man vill göra det enkel för sig kan man säga att 3,5-5 tänder per tum är lämpligt för grovkapning, 6-8 tänder för allround sågning, 9-11 tänder för finsnickeri och 12 uppåt för extremt finsnickeri. Nämnas bör också att en såg med färre tänder ger en grövre snittyta och att en såg med många tänder ger en finare snittyta.

Back To Top