skip to Main Content

Hur fungerar en såg?

För att åskådliggöra hur en såg fungerar har vi gjort en illustration som du ser här under. Vad som uppstår vid kapning eller klyvning åstadkommes med sågtändernas spetsar som i två parallella linjer skär sig ner i träet.

Spetsarna måste även skärpas, detta sker idag med datoriserade maskiner vilket bidrar till att varje tand ser likadan ut. Det är ytterst viktigt att varje tand är exakt i höjdled och sidled för att skapa de ovan nämnda skärlinjerna.

Så fungerar en såg

Varannan tand skär växelvis i spårets kant. För att tandspetsarna skall kunna skära på detta sätt måste de skränkas (säras).

Man kan enkelt säga att varannan tand skall vinklas ut till höger och varannan skall vinklas ut till vänster.

Kapning & Klyvning

Universaltandade sågar används lämpligast vid medel- och finsågning. Sticksågar, ryggsågar, och fanérsågar är tex universaltandade.

Raktandade sågar sågar bäst tvärsöver fiberriktingen, vilket man gör i 90% av fallen.

Back To Top