skip to Main Content
Home / Sticksågsblad / Bosch-fäste

Bosch-fäste

G-MAN sticksågblad är anpassade för en mängd olika användningsområden:

Verktygsstålsblad med slipade skränkta tänder ger en snabba avverkning. Bladen är avsedda för kapning av trä och plast.

Verktygsstålsblad med slipade tänder och konisk rygg används vid behov av exakta och rena snitt i trä och plast.

Bi-metallblad finns för sågning i metaller, rör, plåt, profiler etc samt för sågning i trä, även med spik.

Hårdmetallbelagda blad är avsedda för slitande material som kakel, gips, glasfiber, eternit, tegel, leca m m.

Back To Top