skip to Main Content

Om G-MAN

I Edsbyn, där G-Man sågarna produceras, har sågtillverkning gamla anor. Edsbyn som ligger i mitten av Hälsingeskogarna, har sedan länge varit ett center för timmer och skogsindustri.

Skogsarbetare från närliggande byar reste förr i tiden till Edsbyn för att reparera och köpa nya skogsverktyg hos den lokala smeden. Många gånger hände det att skogsarbetarna hade med sig egna ideér om hur verktygen skulle designas och tillverkas. Detta ledde till en naturlig utveckling av verktygsindustrin. Idag, förs traditionen vidare genom G-Man Tools tillverkning av sågar och sågblad. Den höga kvaliteten bibehålls genom användning av svenskt stål och en modern produktionsteknik.

​​​​​​​Företaget registrerades officiellt den 12/7 1984 under namnet Edsbytool AB. Den grundläggande affärsidèn bestod i att bygga vidare på den tradition och kunskap som finns i regionen, avseende tillverkning och marknadsföring av sågar och sågblad för trä. Under 1987 övertogs försäljning och produktion från Norges enda sågtillverkare, A/S Grorud Jernvarefabrik. Eftersom dessa sågar marknadsförts under varumärket G-MAN, ändrade också bolaget sitt namn till nuvarande G-MAN TOOLS AB. Genom denna affär ökade volym och omsättning kraftigt, och därefter har verksamheten successivt ökat och lett till en konsolidering av bolaget. Under de senaste åren har maskinparken förnyats, vilket gör att bolaget nu står väl rustat inför framtiden. Företaget har ända sedan starten varit mycket exportorienterat och idag exporteras ca 80% av produktionen till mer än 30 olika marknader över hela världen. Verksamheten bedrivs i egna lokaler, belägna i Ovanåker, Edsbyn.

Back To Top