skip to Main Content

MILJÖPOLICY

G-MAN TOOLS AB

Företaget tillverkar och marknadsför sågar och sågblad, som distribueras på världsmarknaden. Vid tillverkningen används huvudsakligen bandstål för olika sågklingor, liksom plast och trä för handtag. Även oljor och olika kemikalier förbrukas i tillverkningsprocessen. Åtgång av el och värme samt transporter är också väsentliga faktorer som påverkar vår miljö.

Miljöarbetet vid företaget skall sträva till att använda så lite råvaror och energi som möjligt, för att därigenom minska vår påverkan på miljön. Ambitionen skall också vara att i möjligaste mån förebygga utsläpp och reducera olycksrisker, liksom att begränsa effekter på miljön om en miljöolycka skulle inträffa.

Självklart skall lagar och förordningar på miljöområdet följas. Utöver detta skall årligen ett miljöprogram upprättas med målsättningar för förbättringsåtgärder. Uppföljning och en ständig förbättring baserad på uppgjorda planer skall prägla miljöarbetet.

G-Man Tools skall vara ett företag där varje medarbetare känner sitt ansvar för den miljö vi alla påverkar på olika sätt. Ett sunt miljöarbete gynnar inte bara oss själva utan också företaget och dess kunder.

Edsbyn den 4.6.1999
G-Man Tools AB
Kjell Bäckström

Certifikat REACH

Back To Top