skip to Main Content

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

G-Man Tools producerar sågar och sågblad, och vi distribuerar våra produkter över hela den globala marknaden. Hållbarhet är en global utmaning och vi anser att en bra affärsplan idag innefattar hållbarhetsmål. Så vi arbetar aktivt för att minska vårt ekologiska fotavtryck genom att införa mer hållbara tillverkningsmetoder samt att öka användningen av hållbara material.

Våra miljömål fram till 2025 är att halvera vår energiförbrukning och minska vår vattenförbrukning med 85 % från 2022 års nivåer. Samt att öka användningen av hållbara och lokalt producerade råvaror. Vi har redan minskat vår energiförbrukning med 35 % genom att byta till mer energieffektiv utrustning, och vi har minskat vår vattenförbrukning med 50 % genom att implementera cirkulärt vatten i vår produktion. Vi har även börjat producera ett nytt biokomposit-handtag för våra sågar, vilket är ett resultat från implementering av hållbara råvaror.

Det nya handtaget är tillverkat av nästan 100% biobaserade material (träfibrer och biobaserad plast), och genom att använda biokompositerna har vi minskat vårt koldioxidavtryck med 65%. Träfibrerna i biokompositmaterialet kommer från hållbara skogsindustrier och är certifierade, samt att materialet är lätt att återvinna. Självklart uppfyller det kraven enligt REACH.

TRÄFIBERHANDTAG – 65 % LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK

Idag har alla våra handsågar handtag av biokomposit, och målet är att ersätta våra fossilbaserade material med biokomposit-material.

Back To Top