Råd & tips

Sågar är verktyg som används ofta av såväl yrkesfolk som "gör-det-självare". Utbudet av sågar är vanligen mycket stort hos den lokala järnhandlaren eller byggvaruhandeln. Det kan genom det stora sortimentet, ha sina svårigheter att välja rätt såg. Yrkesmannen vet i regel vad som krävs, men för "gör-det-självare" är det inte alltid så lätt. Vi på G-Man Tools har därför sammanställt denna kunskapssida för att göra valet lättare.

 

Hur fungerar en såg?

För att åskådliggöra hur en såg fungerar har vi gjort en illustration som du ser här brevid. Vad som uppstår vid kapning eller klyvning åstadkommes med sågtändernas spetsar som i två parallella linjer skär sig ner i träet.

Spetsarna måste även skärpas, detta sker idag med datoriserade maskiner vilket bidrar till att varje tand ser likadan ut. Det är ytterst viktigt att varje tand är exakt i höjdled och sidled för att skapa de ovan nämnda skärlinjerna.

Tandformer – Handsågar

På marknaden finns idag huvudsakligen 4 olika tandformer.

Raktandade

En mycket vanlig typ av tandning är raktandningen som finns på sågar som i huvudsak skall användas för kapning dvs sågning tvärsöver fiberriktningen. Den typen av sågning utgör 90% av allt sågarbete. Raktandade sågar kapar bra men klyver sämre. En raktandad såg sågar på både stöt och drag.

Universaltandade

Namnet universal anger viss mångsidighet. En såg med denna tandning har tänder som är slipade "snett över". En universaltandad såg kapar bra och klyver bra. Den sågar dock bara på stöt. Universaltandade sågar används lämpligast vid medel- och finsågning. Sticksågar, ryggsågar och fanérsågar är t ex universaltandade.

Grupptandade

Grupptandningen används oftast på sågar med vilket man skall kapa rått virke, t ex inom skogsbruket eller för grovkapning av så kallat formvirke. Tänderna är uppdelad i grupper med ett extra avstånd mellan tänderna och grupperna, vilket gör att det fuktiga sågspånet transporteras ut lättare. Grupptandningen har även en vibrationsreducerande effekt.

3-fastandade

På senare år har det tillkommit en ny typ av tandning, den så kallade "japantandningen" eller 3-fastandningen, den kommer ursprungligen från Japan och därav namnet. Fördelen med denna typ av tandning är att den avverkar mycket snabbt och lämnar en mycket fin snittyta, nästan som om ytan skulle vara hyvlad.

 

Tandformer – Bågsågblad

När det gäller olika tandformer för bågsågblad brukar man nämna 4 olika sorter, raktandade och hyveltandade i två storlekar. Raktandade blad rekommenderas för torrt virke, medan hyveltanding är att föredra vid sågning i rått, färsk trä.
Längder – Tandstorlekar

Såglängd och antal tänder på sågen bör vara anpassad till tandstorleken och principen är, ju gröver tänder ju längre såg, ju finare tänder ju kortare såg. Antalet tänder angives per tum och varierar för handsågar mellan 3,5 och 13 tänder per tum. Om man vill göra det enkel för sig kan man säga att 3,5-5 tänder per tum är lämpligt för grovkapning, 6-8 tänder för allround sågning, 9-11 tänder för finsnickeri och 12 uppåt för extremt finsnickeri. Nämnas bör också att en såg med färre tänder ger en grövre snittyta och att en såg med många tänder ger en finare snittyta.

 

Tandspetshärdning

Idag är de flesta sågar tandspetshärdade, vilket betyder att ca 1-2 mm av tandens spets är extra härdad. Spetsen blir mycket hård och tanden får en långvarig skärpa, ca 6-8 gånger längre än icke härdade spetsar. En tandspetshärdad såg blir så hård att den ej kan filas eller slipas om. Man ser att tänderna är härdade genom att de har en blåsvart färg.