Sticksågblad Fäste för Bosch m fl

2015-0700GM (-)

2015-0700

Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack

77 x 8,6 x 1

Symbol Metal 
Progressivt bi-metallblad för sågning i metall-
skivor mellan 3–15 mm, rör/profiler < 30 mm.