Sticksågblad Fäste för Bosch m fl

Sticksågblad Fäste för Bosch m fl

2015-1100GM (-)

2015-1100

Bi-metall

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack

108 x 10 x 1,25

Symbol Metal Symbol Wood Nail
Progressivt bi-metallblad för sågning i trä och spik, rör och profiler mellan 3–10 mm.