Sticksågblad Fäste för Bosch m fl

Sticksågblad Fäste för Bosch m fl


G-MAN sticksågblad
är anpassade för en mängd olika användningsområden:

Verktygsstålsblad med slipade skränkta tänder
Ger en snabba avverkning. Bladen är avsedda för kapning av trä och plast.

Verktygsstålsblad med slipade tänder och konisk rygg

Används vid behov av exakta och rena snitt i trä och plast.

Bi-metallblad

Finns för sågning i metaller, rör, plåt, profiler etc samt för sågning i trä, även med spik.

Hårdmetallbelagda blad
Avsedda för slitande material som kakel, gips, glasfiber, eternit, tegel, leca mm.

(Artikelnummer inom parentes motsvarar Bosch)

2002-0725GM (T101B)Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,5 10 2,5 Symbol Wood 
Fina snitt i trä, plywood, spån-skivor och plast.

2002-0740GM (T101D)

2002-0740

Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack

75 x 8 x 1,7

6 4,0

Symbol Wood 
Exakta parallella snabba snitt i trä, spånskivor och plast.

2002-0799GM (T101BR)Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,5 10 2,5 Symbol Board 
Fina snitt i trälaminat, bänkskivor etc. Bladet har omvänd tandning för att undvika flisning på ovansidan av materialet.

2002-0840GM (T301CD)Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 85 x 8 x 1,5 6 4,0 Symbol Wood Symbol Plastic
Snabba fina snitt i trä, spånskivor och plast.

2002-1040GM (T301DL)Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 105 x 10 x 1,5 6 4,0 Symbol Wood Symbol Plastic
Snabba fina snitt i trä och plast.

2002-0900GM ( – )

2002-0900

Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack

93 x 9,5 x 1,5

Symbol Wood 
Progressiv tandning och konslipat för fina snabba snitt i spånplattor, mjukt trä.

2005-0513GM (T101AO)Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 50 x 5 x 1,3 20 1,3 Symbol Wood Symbol Figure Sawing
Fina snitt i trä, plywood och plast. Kurvsågning.

2007-0725GM ( – )

2007-0725

Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,3 10 2,5 Symbol Wood 
Trä, plywood och spånskivor. Kurvsågning. Bladet har tandad rygg.

2009-0740GM (T101DP)

2002-0740
Verktygsstål, slipade tänder, konisk rygg


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,7 6 4,0 Symbol Wood 
Exakta parallella snabba snitt
i trä, spånskivor och plast.

2013-1500-002GM

2013-1500

Förpackningar Dimension mm
    Användningsområde
2-pack

150 x 8 x 1,0

Symbol Rubber Symbol Styrofoam Symbol Leather
Gummi, cellplast, läder

2003-0740GM (T144D)Verktygsstål, slipade skränkta tänder


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,3 6 4,0 Symbol Wood 
Snabba, grova snitt i trä, plywood och spånskivor.

2003-1240GM (T344D)Verktygsstål, slipade skränkta tänder


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 125 x 9 x 1,3 6 4,0 Symbol Wood 
Snabba, grova snitt i trä, plywood och spånskivor.

2003-1540GM ( – )Verktygsstål, slipade skränkta tänder


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 155 x 9 x 1,5 6 4,0 Symbol Wood 
Snabba, grova snitt i trä, plywood och spånskivor.

2004-0740GM (T244D)Verktygsstål, slipade skränkta tänder


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 6 x 1,3 6 4,0 Symbol Wood Symbol Figure Sawing
Snabba, grova snitt i trä, plywood och spånskivor. Kurvsågning.

2015-0512GM (T118AF)Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 50 x 8 x 1,0 21 1,2 Symbol Metal Symbol Figure Sawing
Fina snitt i metallprofiler och plåt med godstjocklek mindre än 4 mm.

2015-0520GM (T118BF)Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 50 x 8 x 1,0 13 2,0 Symbol Metal 
Fina snitt i metallprofiler och plåt
med godstjocklek 3–6 mm.

2015-0700GM (-)

2015-0700

Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack

77 x 8,6 x 1

Symbol Metal 
Progressivt bi-metallblad för sågning i metall-
skivor mellan 3–15 mm, rör/profiler < 30 mm.

2015-0730GM (T127DF)Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,0 8 3,0 Symbol Metal Symbol Wood Nail
Trä med spik, plast, aluminium. Mjuka metaller med godstjocklek 5–10 mm.

2015-1012GM (T318AF)Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 100 x 8 x 1,0 21 1,2 Symbol Metal 
Fina snitt i metallprofiler och plåt med godstjocklek mindre än 4 mm. Sandwichmaterial.

2015-1100GM (-)

2015-1100

Bi-metall

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack

108 x 10 x 1,25

Symbol Metal Symbol Wood Nail
Progressivt bi-metallblad för sågning i trä och spik, rör och profiler mellan 3–10 mm.

2015-1020GM (T318BF)Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 100 x 8 x 1,0 13 2,0 Symbol Metal 
Fina snitt i metallprofiler och plåt med godstjocklek 3–6 mm. Sandwichmaterial.

2015-2010GM ( – )Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 200 x 8 x 1,0 24 1,0 Symbol Metal Symbol Figure Sawing
Fina snitt i metallprofiler och plåt med godstjocklek mindre än 4 mm. Sandwichmaterial.

2016-0740GM (T144DF)Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,3 6 4,0 Symbol Board 
Snabba grova snitt i trä, plywood,
spånskivor och limträ.

2017-0725GM (T101BF)Bi-metall


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
5-pack 75 x 8 x 1,3 10 2,5 Symbol Board 
Fina snitt i trä, plywood, spånskivor, limträ, glasfiberarmerad plast.

2008-0823GMHårdmetallbelagd


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 82 x 9 1 23 1,1   
Rostfritt stål.

2019-0502GM (T130RIFF)Hårdmetallbelagd


Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 55 x 8 x 1,0 Hårdmetallkross Symbol Tiles 
Kakel, klinkers, glas.

2019-0740GM (T141HM)Hårdmetallbelagd

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 70 x 8 x 1,3 6 4,0 Symbol Bricks 
Grova snitt i hårt trä, gips, glasfiber och tegel.

2019-1040GM (T341HM)Hårdmetallbelagd

Förpackningar Dimension mm
Tänder
/tum
Tanddelning mm Användningsområde
1-pack 100 x 8 x 1,3 6 4,0 Symbol Bricks 
Grova snitt i hårt trä, gips, glasfiber och tegel.