Hålsågar Hålsågssatser

40805GM

Hålsågar Ø mm Hållare
22, 29, 35, 44, 51, 64, 76, 92, 105, 114 40903, 40906, 40909