Hålsågar Hålsågssatser

40801GM

Hålsågar Ø mm Hållare Tillbehör

19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 

40903, 40906, 40909  40915