Hålsågar Hålsågssatser

Hålsågar Hålsågssatser


Utöver de egentillverkade produkterna
ingår även hålsågar i programmet.

Hålsågarna finns i ett bi-metallsortiment
och ett hårdmetallbelagt sortiment.

Hålsågarna är utrustade med precisions-
skränkta och optimalt anpassade tänder
för håltagning i trä och metall.

Med varje hålsåg bifogas en tabell med
rekommenderade varvtal för bästa
resultat i olika material.

40801GM

Hålsågar Ø mm Hållare Tillbehör

19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 

40903, 40906, 40909  40915

40803GM

 

Hålsågar Ø mm Hållare
19, 22, 29, 38, 44, 57 40903, 40909

40805GM

Hålsågar Ø mm Hållare
22, 29, 35, 44, 51, 64, 76, 92, 105, 114 40903, 40906, 40909